स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन : समृद्धि र सुशासन

Events-राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्रतिभा पुरस्कार, महाकवि देवकोटा पुरस्कार, भगत सर्वजित मानव मर्यादा राष्ट्रिय पुरस्कार र गोपाल प्रसाद रिमाल राष्ट्रिय पुरस्कार समर्पण समारोह

Date of Event : 11th Jul 18

Event Starting From : 10:30 AM

Event Ends At : 05:30 PM

Contact Person : karuna nakarmi

Contact Number:

6th Aug 21 00:43:13

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
3320767